YUKAI to Unveil Its ‘Next-Generation Robot That Cares About You’ at CEATEC Japan

2017/9/26 News

YUKAI Engineering plans to unveil a “next-generation robot that cares about its user” at CEATEC Japan (Oct. 3-6).

BACK